Δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο – Συχνές Ερωτήσεις

  • Τι είναι τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο;

Τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο είναι δάνεια που υποτίθεται πως έχουν χορηγηθεί σε νόμισμα ελβετικού φράγκου, με αγορά του χορηγηθέντος ποσού ελβετικών φράγκων από την τράπεζα στο όνομα του δανειολήπτη. Στην πράξη βέβαια έχουν ληφθεί σε νόμισμα ευρώ, με ρήτρα αποπληρωμής όμως σε ελβετικό φράγκο.

  • Ποια η σημασία της ρήτρας αποπληρωμής σε ελβετικό φράγκο;

Η ρήτρα αυτή την οποία αποδέχεται ο δανειολήπτης σημαίνει ότι η εξόφληση του δανείου θα πρέπει να γίνεται σε νόμισμα ελβετικού φράγκου με την ισοτιμία που θα έχει το έχει το ελβετικό φράγκο έναντι του ευρώ κατά την πληρωμή της εκάστοτε δόσης.

  • Γιατί υπερχρεώθηκα και εγώ ως δανειολήπτης σε ελβετικό φράγκο;

Οι δανειολήπτες που έλαβαν δάνεια σε ελβετικό φράγκο κατέληξαν να οφείλουν υπέρογκα ποσά παρότι πλήρωναν κανονικά τις δόσεις των δανείων τους, διότι τα τελευταία χρόνια άλλαξε η ισοτιμία ευρώ ελβετικού φράγκου με σημαντική υποτίμηση του ευρώ.

  • Πώς κυμάνθηκε η ισοτιμία ευρώ ελβετικού φράγκου;

Κατά την περίοδο των ετών 2006-2008, που οι περισσότεροι δανειολήπτες έλαβαν τα δάνειά τους, η ισοτιμία των δύο νομισμάτων ανερχόταν στο 1,6, δηλαδή με 1 ευρώ αγόραζες 1,6 ελβετικά φράγκα. Η ισοτιμία αυτή όμως το έτος 2009 άρχισε να πέφτει και να ακολουθεί συνεχή πτωτική πορεία, μέχρι το έτος 2011, οπότε σταθεροποιήθηκε από την Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας στο 1,20. Όμως από 15.1.2015 η ισοτιμία ξεκλείδωσε ξανά με αποτέλεσμα να ανέρχεται στο 1 προς 1 και να καθίσταται αβέβαιο το μελλοντικό ύψος της.

  • Γιατί η υποτίμηση του ευρώ έναντι του ελβετικού φράγκου επηρέασε το δάνειό μου;

Όσο το ευρώ υποτιμούνταν έναντι του ελβετικού φράγκου τόσα περισσότερα ευρώ χρειαζόταν μηνιαία ο δανειολήπτης για να αγοράζει τα ελβετικά φράγκα της κάθε μηνιαίας δόσης. Ταυτόχρονα αυξάνεται και η συνολική οφειλή του άληκτου κεφαλαίου του δανείου, διότι παρότι αυτό μειώνεται με τις καταβολές των δόσεων αντίστοιχα το ποσό αυτό όπως αντιστοιχεί σε ευρώ αυξάνεται.

  • Ποιο είναι ένα πρακτικό παράδειγμα;

Ένα δάνειο 150.000 ελβετικών φράγκων το έτος 2007 αντιστοιχούσε σε 93.750 ευρώ με την ισοτιμία των δύο νομισμάτων σε ύψος 1,6. Το ίδιο δάνειο σήμερα αντιστοιχεί σε 150.000 ευρώ, καθώς η ισοτιμία των δύο νομισμάτων ανέρχεται σε 1 προς 1. Ουσιαστικά η πτωτική αυτή πορεία της ισοτιμίας είναι μέρος του συναλλαγματικού κινδύνου.

  • Ευθύνομαι όμως ως δανειολήπτης; Πρέπει εγώ να επωμιστώ το συναλλαγματικό κίνδυνο και να πληρώσω «τα σπασμένα»;

Οι δανειολήπτες του συγκεκριμένου τύπου δανείου, είναι ως επί τω πλείστον απλοί καταναλωτές και ως εκ τούτου δεν θα πρέπει να επωμίζονται τον συναλλαγματικό κίνδυνο, τον οποίο δεν γνώριζαν και για τον οποίο δεν ενημερώθηκαν από τους αρμόδιους υπαλλήλους της τράπεζας. Επιπρόσθετα οι υπάλληλοι των τραπεζών έπρεπε να τους ενημερώσουν και για τη δυνατότητα ασφάλισης του συναλλαγματικού κινδύνου με ειδικά προγράμματα που υπάρχουν για το σκοπό αυτό.

  • Πώς μπορώ να αποδείξω ότι δεν ενημερώθηκα;

Τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο θεωρούνται προϊόντα επενδυτικού χαρτοφυλακίου και οι υπάλληλοι που προωθούσαν τα δάνεια αυτά έπρεπε να είναι πιστοποιημένοι από την Τράπεζα της Ελλάδος με την Πιστοποίηση Β1, προκειμένου να αποδεικνύεται ότι είχαν τις απαραίτητες γνώσεις για να χορηγούν αυτό τον τύπο δανείων. Στη συντριπτική πλειοψηφία των δανείων κανένας υπάλληλος δεν είχε την ειδική αυτή πιστοποίηση.

Βέβαια ακόμα και αν κάποιοι την είχαν αυτό δεν σημαίνει πως παρείχαν και την απαιτούμενη ενημέρωση, καθώς όπως αποδείχθηκε τα δάνεια αυτά είναι μια μεγάλη απάτη που μεθόδευσαν οι τράπεζες για να παγιδεύσουν με υπέρμετρες και παράνομες χρεώσεις πλήθος δανειοληπτών.

  • Πώς μπορώ να προστατευτώ νομικά;

Οι δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο μπορούν να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη και να ζητήσουν με αγωγή τους να επανέλθει η ισοτιμία για την καταβολή της δόσης τους στο ύψος που ανερχόταν κατά τη σύναψη της σύμβασης και μάλιστα αναδρομικά.

Για πιο άμεσο αποτέλεσμα μάλιστα επειδή η εκδίκαση της αγωγής καθυστερεί μπορούν να καταθέσουν αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, με το ίδιο αίτημα, ώστε να αποφανθεί το Δικαστήριο και να έχουν και προσωρινή προστασία μέχρι να εκδοθεί η σχετική απόφαση επί της αγωγής τους.

  • Έχω όμως ελπίδες;

Ασφαλώς. Ήδη μάλιστα έχουν εκδοθεί οι πρώτες αποφάσεις δικαίωσης για τους δανειολήπτες από Πολυμελή Πρωτοδικεία της Περιφέρειας, όπως της Ξάνθης και της Ρόδου. Οι δανειολήπτες – καταναλωτές στον αγώνα αυτό εναντίον των τραπεζών έχουν πολλά όπλα στη φαρέτρα τους για να οδηγηθούν στη νίκη.