ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΝΟΨΕΙ ΕΦΕΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΤΣΕΛΗ

Τελευταία οι Τράπεζες επισπεύδουν διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της περιουσίας των οφειλετών τους κι επιδίδουν διαταγές πληρωμής και κατασχετήριες εκθέσεις, ενώ επιταχύνουν ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς. Είναι φανερό ότι το σχέδιο των Τραπεζών είναι να αποκτήσουν πλέον χαρτοφυλάκιο σε ακίνητα, δηλαδή τώρα που είναι αποδυναμοποιημένοι οι οφειλέτες και χωρίς ιδιαίτερη προστασία, να αποκτήσουν ακίνητα με πολύ χαμηλό κόστος αυξάνοντας τα κέρδη τους στην πώληση που θα γίνει στο εγγύς μέλλον.

Πώς ξεκινάει η διαδικασία του πλειστηριασμού;

  • Αρχικά κοινοποιείται μία διαταγή πληρωμής κατά του οφειλέτη που έχει κόκκινο δάνειο – που παγίως σημαίνει τρίμηνη καθυστέρηση πληρωμών.
  • Κατά της διαταγής πληρωμής πρέπει ο οφειλέτης να ασκήσει ανακοπή σε αποκλειστική προθεσμία 15 εργασίμων ημερών, όπου θα αναφέρει τις ενστάσεις του κατά του ύψους της οφειλής, των τόκων, της καταχρηστικότητας των όρων κ.λπ.
  • Κατά της διαταγής πληρωμής πρέπει επίσης ο οφειλέτης να ασκήσει ασφαλιστικά μέτρα για να προστατεύσει την περιουσία του μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της ανακοπής (που αργεί περί τα 2-3 χρόνια).
  • Εάν δεν ανασταλεί η εκτέλεση είτε επειδή η αίτηση αναστολής δεν ασκήθηκε είτε επειδή δεν τελεσφόρησε, επέρχεται συνήθως η κοινοποίηση έκθεσης κατάσχεσης και πλειστηριασμού.
  • Κατά της κατασχετήριας έκθεσης μπορούμε να ασκήσουμε ανακοπή για διόρθωση λαθών, ιδίως όσον αφορά την εκτίμηση της τιμής των ακινήτων, τα οποία εκτιμώνται συνήθως σε εμπορική αξία πολύ χαμηλότερη της πραγματικής. Εκεί καλύτερα να υπάρχουν εκτιμήσεις των ακινήτων από ειδικούς, ώστε να αποδειχθεί ενώπιον του Δικαστηρίου ότι πρέπει να ανέβει η τιμή της εμπορικής αξίας, δηλαδή και η τιμή εκκίνησης του πλειστηριασμού. Εάν όμως η τιμή του πλειστηριασμού πράγματι αυξηθεί, είναι πολύ πιθανόν να ματαιωθεί ο πλειστηριασμός, αφού δεν θα υπάρξει αγοραστικό ενδιαφέρον πλειοδοτών. Η τράπεζα ενδιαφέρεται να αποκτήσει τα ακίνητα όταν είναι πολύ μικρή-εξευτελιστική η τιμή τους.
  • Επίσης, εάν ο οφειλέτης έχει διαθέσιμα χρήματα, μπορεί να ασκήσει ασφαλιστικά μέτρα και να ζητήσει την αναστολή του πλειστηριασμού, καταθέτοντας ως εγγύηση μέρος του χρέους.
  • Καθ’ όλη την διάρκεια της αναγκαστικής εκτέλεσης επιδιώκεται μία εξωδικαστική συμβιβαστική ρύθμιση του χρέους.

Με την υπ’ αριθμ. 132/2019 οριστική απόφαση ασφαλιστικών μέτρων του Ειρηνοδικείου Αθηνών, επιτεύχθηκε – για πρώτη φορά – η προστασία κατοικίας της αιτούσας και η αναστολή κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης, και συγκεκριμένα αναστολή της κατάσχεσης κι επίσπευσης πλειστηριασμού που είχε δρομολογηθεί από τις Τράπεζες. Η αιτούσα, κατόπιν πρωτόδικης απόρριψης της αίτησής της για την υπαγωγή στο προστατευτικό πλαίσιο του ν. 3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (Νόμος Κατσέλη), κατέθεσε έφεση κι αιτήθηκε ασφαλιστικά μέτρα για να επιτύχει αναστολή των διωκτικών ενεργειών από τις πιστώτριές της, όπερ κι επέτυχε!

Έγινε δεκτό συγκεκριμένα ότι συντρέχει επικείμενος κίνδυνος ανεπανόρθωτης βλάβης λόγω του επισπευδόμενου πλειστηριασμού και ταυτόχρονα πιθανολογήθηκε η ευδοκίμηση της έφεσης κατά της πρωτοδίκως απορριπτικής απόφασης. Έγινε δεκτό δηλαδή ότι εάν ήδη προχωρήσει η εκτέλεση κι εκπλειστηρίαση του ακινήτου της αιτούσας, μία θετική απόφαση επί της εφέσεώς της – που είναι πιθανότατο να εκδοθεί, θα καταστεί άνευ ουσίας, αφού η βλάβη από μία εξέλιξη του πλειστηριασμού θα είναι μη αναστρέψιμη. Δηλαδή θα συνέβαινε το εξής παράδοξο: η απόφαση του Εφετείου θα όριζε να διασωθεί το σπίτι της ενώ το σπίτι θα είχε ήδη χαθεί..!

Το Ειρηνοδικείο Αθηνών πιθανολόγησε, δηλαδή, την επιτυχή έκβαση της έφεσης στα υπερχρεωμένα κι ανέστειλε πλειστηριασμό κατοικίαςπου είχε οριστεί για τον φετινό Δεκέμβρη, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της έφεσης στο νόμο Κατσέλη, η οποία δικάζεται εντός του 2022, εκτιμάται δε ότι η απόφαση δεν θα εκδοθεί πριν το 2023!!!

Δήλωση πληρεξούσιας Δικηγόρου Άνθιας Κορέλα στην Εφημερίδα Βραδινή :

«Κάνουμε πάντοτε μεγάλο αγώνα για να σώσουμε τους δανειολήπτες και τα σπίτια τους. Αυτήν την περίοδο οι Τράπεζες κάνουν ένα μπαράζ επιθέσεων κατά των δανειοληπτών· σκεφτείτε ότι γίνονται 800 πλειστηριασμοί κάθε εβδομάδα μόνο στην Αττική. Αυτή η συγκεκριμένη απόφαση κάνει δεκτή την αίτησή μας για αναστολή του πλειστηριασμού για παραπάνω από 3 χρόνια. Κι αυτό γιατί έγινε; Γιατί η γυναίκα αυτή είχε απορριφθεί από το νόμο Κατσέλη πρωτοδίκως κι άσκησε έφεση. Η έφεση αυτή προσδιορίστηκε για να δικαστεί το 2022. Η απόφαση του Εφετείου δεν θα βγει πριν το 2023. Εάν όμως μέχρι τότε έχει χάσει το σπίτι της στον πλειστηριασμό, κι η απόφαση βγει και πράγματι διατάξει την διάσωση του σπιτιού της, θα οδηγηθούμε στο εξής άτοπο και περίεργο: Πώς σώζει κανείς ένα σπίτι που έχει ήδη χάσει; Είναι μια κατάσταση που πλέον δεν ανατρέπεται, είναι μη αναστρέψιμη. Η Τράπεζα θα μπορούσε να περιμένει την απόφαση του Εφετείου, βιάστηκε όμως να κάνει τον πλειστηριασμό. Και τούτο διότι, ως συνήθως, οι τράπεζες κινούνται καταχρηστικά. Είναι καταχρηστικό να αναμένεται απόφαση Εφετείου και παρ’ όλα αυτά η Τράπεζα να ξεκινάει πλειστηριασμό.

Το άσχημο είναι ότι αντίστοιχες πρακτικές ακολουθούνται ακόμα κι όταν έχουν γίνει αιτήματα ρύθμισης κι είναι ο δανειολήπτης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης. Και μάλιστα το φαινόμενο είναι ακόμη πιο συχνό, διότι η Τράπεζα μπορεί, με τον πλειστηριασμό εν όψει, να «απειλήσει» τον δανειολήπτη και με τρόπο εκβιαστικό να τον αναγκάσει να καταθέσει π.χ. ένα μεγάλο ποσό σε μετρητά ως προκαταβολή, καθώς η εναλλακτική του θα είναι να χάσει και την ρύθμιση και το σπίτι του. Και μάλιστα για ένα κομμάτι ψωμί. Διότι οι Τράπεζες αποσκοπούν στο να πλειοδοτήσουν οι ίδιες στον πλειστηριασμό, να αγοράσουν το ακίνητο αντί πινακίου φακής κι έπειτα να το μεταπωλήσουν πιο ακριβά, μιας κι η αγορά ακινήτων έχει ήδη ανοίξει. Είναι αυτομάτως υπερδιπλάσιο κέρδος γι’ αυτές. Ο δε δανειολήπτης συνεχίζει να οφείλει ένα μέρος του χρέους, που διαρκώς τοκίζεται, επομένως δεν θα επανακάμψει ποτέ..!

Ταυτόχρονα, οι Τράπεζες κάνουν ό,τι μπορούν για να κερδίζουν χρόνο εις βάρος του δανειολήπτη, ώστε αυτός να χάσει τις προθεσμίες που έχει για να ασκήσει ένδικα μέσα κατά του πλειστηριασμού, ώστε να μην μπορεί ούτε να αναστείλει τον πλειστηριασμό ούτε να αποδείξει την υψηλότερη εμπορική αξία του ακινήτου του και να αυξήσει την τιμή εκκίνησης του ακινήτου του κατά τον πλειστηριασμό. Το αποτέλεσμα; Ο δανειολήπτης να βρεθεί κυριολεκτικά στο έλεος της Τράπεζας, η οποία θα του επιβάλλει να υπογράψει ό,τι η ίδια θέλει, διότι αλλιώς, «καταστράφηκε». Και τι θα κάνει ο δανειολήπτης αυτός; Θα υπογράψει.

Όπως γίνεται αντιληπτό, η απόφαση αυτή, μολονότι αφορά αρχικά τους δανειολήπτες που, κατόπιν πρωτόδικης απόρριψης της αίτησης υπαγωγής τους στον Νόμο Κατσέλη έκαναν έφεση, αφορά στην πραγματικότητα κι όλους αυτούς οι οποίοι προσπαθούν και με εξωδικαστικούς τρόπους να έρθουν σε μία ρύθμιση με την πιστώτριά τους, αλλά εκείνη, με τέτοιου είδους τακτικές, τους εκβιάζει, τους «βάζει το μαχαίρι στο λαιμό», και τους απειλεί ότι θα τους πάρει το σπίτι.»