ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟΝ ΟΦΕΙΛΕΤΗ Η ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ;

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Η διαδικασία της Ανακοπής κατά Διαταγής Πληρωμής είναι μία κρίσιμη δικαστική διαδικασία για τον οφειλέτη, καθώς είναι η πρώτη και σημαντικότερη γραμμή άμυνάς του απέναντι στις διωκτικές διαθέσεις του πιστωτή του. Βασισμένοι στην πολυετή εμπειρία μας και στην ακύρωση πλήθους Διαταγών Πληρωμής στην πορεία των ετών, είμαστε εδώ για να λύσουμε τις πιο συχνές απορίες για τη συγκεκριμένη Ανακοπή, ενώ μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σήμερα για να σας υποστηρίξουμε αν αντιμετωπίζετε μία Διαταγή Πληρωμής.

1/ Τί είναι η Διαταγή Πληρωμής;

Η Διαταγή Πληρωμής είναι ένας πιστωτικός τίτλος που εκδίδεται από το αρμόδιο Ειρηνοδικείο ή Πρωτοδικείο, που διατάσσει ουσιαστικά τον οφειλέτη να καταβάλει στον δανειστή του το ποσό μίας συγκεκριμένης οφειλής. Επειδή εκδίδεται χωρίς τη σύμπραξη του οφειλέτη, μπορεί να επιδοθεί στον τελευταίο αιφνιδιαστικά και δίχως ουσιαστική προειδοποίηση, φέρνοντας τον οφειλέτη σε θέση άμυνας απέναντι σε μία δικαστικώς διεκδικούμενη οφειλή, η οποία δεν είναι απαραίτητα νόμιμη και ορθή.

2/ Τί είναι η Ανακοπή κατά Διαταγής Πληρωμής;

Η Ανακοπή κατά της Διαταγής Πληρωμής είναι το δικόγραφο που ασκείται για να ακυρωθεί μία Διαταγή Πληρωμής. Με το δικόγραφο αυτό αμφισβητείται η ορθότητα του ποσού που ζητείται από τον πιστωτή μέσω της Διαταγής Πληρωμής, αποδεικνύοντας ότι η έκδοσή της είναι άδικη ή και ότι το ποσό είναι λανθασμένο. Ο σκοπός είναι να προστατευθεί ο οφειλέτης από μία άδικη, καταχρηστική και παράνομη διεκδίκηση εκ μέρους του πιστωτή του και να αμυνθεί από τις διωκτικές διαθέσεις του πιστωτή του, προστατεύοντας έτσι τα οικονομικά του συμφέροντα και τα δικαιώματά του.

3/ Ποιοι είναι οι βασικοί λόγοι της Ανακοπής κατά της Διαταγής Πληρωμής;

Η Διαταγή Πληρωμής πρέπει να αφορά οφειλή βέβαιη, ορισμένη και εκκαθαρισμένη. Αυτό σημαίνει ότι η οφειλή πρέπει να είναι απαλλαγμένη από κάθε ανακρίβεια. Έτσι, κάθε ανακρίβεια στο ύψος της οφειλής μπορεί να λειτουργήσει ως ακυρωτικός λόγος για την Ανακοπή. Επομένως, με την Ανακοπή, ουσιαστικά, αποδεικνύουμε τις ανακρίβειες κι αοριστίες στον υπολογισμό της οφειλής και την πλασματική της διόγκωση, το οποίο οδηγεί στην ακύρωσή της. Σε αυτήν την προσπάθεια είναι εξαιρετικά χρήσιμη η συνδρομή ενός εμπειρογνώμονα, ειδικού οικονομολόγου.

Παράλληλα, στην Ανακοπή μπορούν να προβληθούν λόγοι που αφορούν την ακυρότητα της ίδιας της Σύμβασης από την οποία απορρέει η οφειλή, στη βάση της καταχρηστικότητας των επιμέρους όρων, οι οποίοι επέτρεψαν ουσιαστικά στον πιστωτή να διογκώσει παράνομα την οφειλή.

Τέλος, σημαντικός λόγος κατά της Διαταγής Πληρωμής είναι η καταχρηστικότητα του ίδιου του δανειστή: αυτό σημαίνει ότι η δικαστική διεκδίκηση της οφειλής, ιδίως από Τράπεζες και funds δεν πρέπει να ασκείται κατά βούληση, αλλά να αποτελεί τον ύστατο τρόπο ικανοποίησης του πιστωτή. Επομένως, εάν η Διαταγή Πληρωμής εκδόθηκε πριν διενεργηθεί οποιαδήποτε προσπάθεια ρύθμισης (βάσει και του Κώδικα Δεοντολογίας), ή, το χείρον, εν μέσω αυτής ή εν όψει μίας προσωρινής αδυναμίας του οφειλέτη, με την Ανακοπή μπορεί να προβληθεί η ακυρότητα της Διαταγής Πληρωμής λόγω αοριστίας.

4/ Ποια είναι η διαδικασία της Ανακοπής κατά Διαταγής Πληρωμής;

Η Ανακοπή υποβάλλεται στο Δικαστήριο το οποίο εξέδωσε τη Διαταγή Πληρωμής. Ο οφειλέτης έχει προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών για την άσκηση της Ανακοπής από την επίδοση της Διαταγής Πληρωμής. Εάν δεν ασκηθεί Ανακοπή, ο πιστωτής υποχρεούται να την επιδώσει εκ νέου στον οφειλέτη, οπότε ο τελευταίος έχει αντίστοιχη προθεσμία για την άσκησή της.

Με την έκδοση θετικής απόφασης σε Ανακοπή, η Διαταγή Πληρωμής ακυρώνεται και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα. Αυτό σημαίνει ότι ο πιστωτής δεν μπορεί να κινήσει διαδικασία εκτέλεσης (κατάσχεση, πλειστηριασμό) κατά του οφειλέτη, ενώ, αν έχει ήδη ξεκινήσει τέτοια διαδικασία, αυτή ακυρώνεται, κερδίζοντας στον οφειλέτη πολύτιμο χρόνο και προστατεύοντας τα οικονομικά του συμφέροντα.

5/ Τί είναι η Αίτηση Αναστολής κατά της Διαταγής Πληρωμής;

Πολλές φορές απαιτείται αρκετός χρόνος για την έκδοση απόφασης επί της Ανακοπής κατά της Διαταγής Πληρωμής από το οικείο Δικαστήριο. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον υπέρογκο αριθμό υποθέσεων που φτάνουν στη Δικαιοσύνη σε καθημερινή βάση. Παράλληλα, όμως, μόνο η άσκηση της Ανακοπής κατά της Διαταγής Πληρωμής δεν αρκεί για την παύση των διωκτικών ενεργειών των πιστωτών κατά του οφειλέτη.

Τούτο δεν σημαίνει όμως ότι ο οφειλέτης είναι εκτεθειμένος στη διωκτική διάθεση των πιστωτών του μέχρι την έκδοση απόφασης στην υπόθεση της Ανακοπής του. Ο νόμος του δίνει, αντίθετα, το δικαίωμα να καταθέσει Αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων, τη λεγόμενη Αίτηση Αναστολής, ώστε, έως ότου εκδοθεί η απόφαση επί της Ανακοπής, να σταματήσουν οι πιθανές ενέργειες εκτέλεσης, όπως οι κατασχέσεις και οι πλειστηριασμοί και να προστατευθεί ο οφειλέτης.

Είναι σημαντικό να γνωρίζει όμως ο οφειλέτης ότι το δικαίωμα αυτό χορηγείται μόνον σε όσους καταθέτουν την Ανακοπή με την πρώτη επίδοση της Διαταγής Πληρωμής. Εάν ο οφειλέτης δεν ασκήσει εμπρόθεσμα την Ανακοπή του κατά την πρώτη επίδοση, τότε, ακόμη κι αν του επιδοθεί η Διαταγή Πληρωμής για δεύτερη φορά και καταθέσει τότε Ανακοπή, δεν θα έχει δικαίωμα να ζητήσει την προσωρινή του προστασία με την Αίτηση Αναστολής.

6/ Είναι εύκολο να κερδηθεί μία Ανακοπή κατά Διαταγής Πληρωμής;

Η πραγματική εικόνα που αποτυπώνεται στα Δικαστήρια δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική για τους οφειλέτες. Ποσοστό μεγαλύτερο του 50% των Ανακοπών απορρίπτεται, ενώ είναι διάχυτη η αίσθηση ότι η Δικαιοσύνη δεν συμπαραστέκεται στον συγκριτικά αδύναμο οφειλέτη. Όσο ακριβής κι αν είναι αυτή η παρατήρηση, η πραγματικότητα είναι ότι η Ανακοπή κατά Διαταγής Πληρωμής δεν είναι απλή ούτε και εύκολη υπόθεση: κάθε οφειλή, κάθε Σύμβαση και κάθε ιστορικό εξυπηρέτησης είναι διαφορετικό και διέπεται από διαφορετικούς παράγοντες και συνθήκες. Για αυτό, το δικόγραφο της Ανακοπής θα πρέπει να εξειδικεύεται στην κάθε μεμονωμένη περίπτωση, αναδεικνύοντας τις ιδιαίτερες παθογένειες της συγκεκριμένης οφειλής, εκμεταλλευόμενο παράλληλα τα πλεονεκτήματα της κάθε περίπτωσης.

Το Δικηγορικό μας Γραφείο έχει χειριστεί, με επαγγελματισμό και αποτελεσματικότητα πλειάδα Ανακοπών κατά Διαταγών Πληρωμής, αναλύοντας όλα τα στοιχεία και τα έγγραφα και αναδεικνύοντας είτε παράνομες κεφαλαιοποιήσεις, είτε καταχρηστικούς όρους, είτε εσφαλμένους υπολογισμούς εισφορών είτε την εν γένει καταχρηστική στάση των πιστωτών, εκδίδοντας σημαντικές αποφάσεις που, ως λέγεται, «νομολογούν», δηλαδή συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός νομολογιακού πεδίου το οποίο ευνοεί τους οφειλέτες.

Συμπερασματικά, πρέπει να τονιστεί η σημασία της Ανακοπής κατά της Διαταγής Πληρωμής, αφού είναι η ευκαιρία του οφειλέτη να αμφισβητήσει την οφειλή του και να θέσει ένα «φρένο» στις διωκτικές διαθέσεις των πιστωτών του. Η δικαστική διαδικασία αυτή μπορεί να είναι εξαιρετικά αγχωτική για τον οφειλέτη, όμως, ένας έμπειρος δικηγόρος που έχει εμπειρία και ιστορικό επιτυχημένων Ανακοπών, μπορεί να τον υποστηρίξει και να τον καθοδηγήσει στις σωστές, απαραίτητες και κατάλληλες κινήσεις, για να διασφαλιστεί ότι η Ανακοπή που θα ασκηθεί θα έχει τις καλύτερες δυνατές πιθανότητες επιτυχίας. Παράλληλα, όμως, ο οφειλέτης θα πρέπει να κινείται άμεσα, για να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος, ο οποίος, δεδομένης της δεκαπενθήμερης προθεσμίας που τάσσει ο νομοθέτης, είναι ήδη περιορισμένος.

 Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού για διάσωση περιουσίας από πτώχευση και πλειστηριασμό καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.