Ακόμη μια ακύρωση Πλειστηριασμού, από το Δικηγορικό μας γραφείο λόγω καταχρηστικότητας του fund και διάσωση περιουσίας.