ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΤΑΡΙΩΝ, ΙΚΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΕΥΡΩ!!!