Όσοι ενταχθούν άμεσα στο νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας του Νόμου 4605/2019 και έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο, το Δημόσιο υποχρεούται να μην εκδώσει ούτε να πραγματοποιήσει πρόγραμμα Πλειστηριασμού.

Μολονότι στο πλαίσιο
προστασίας του Νόμου 4605/2019 για την πρώτη κατοικία ρυθμίζονται οφειλές προς
πιστωτικά ιδρύματα, επιχειρηματικά και στεγαστικά δάνεια καθώς και τα
στεγαστικά δάνεια προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ενώ  δεν ρυθμίζονται οφειλές στην εφορία.

Εάν
όμως ο οφειλέτης λάβει προέγκριση σύμφωνα με το άρθρο 78 ν 4605/19 περί
προσωρινής προστασίας, τότε  το Δημόσιο
υποχρεούται αποκλειστικά στη μη έκδοση του προγράμματος πλειστηριασμού της
κύριας κατοικίας ή εφόσον αυτό έχει εκδοθεί, στη μη πραγματοποίησή του.

Επιπρόσθετα
η συνεισφορά του Δημοσίου για τη μηνιαία επιδότηση όσων έχουν υπαχθεί στο νέο
καθεστώς προστασίας της  πρώτης  κατοικίας  θα  καταβάλλεται σε ειδικό ακατάσχετο λογαριασμό
με δικαιούχο τον οφειλέτη και δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται. Τέλος, για την έγκριση και καταβολή της
συνεισφοράς δεν απαιτείται φορολογική ή ασφαλιστική ενημερότητα του οφειλέτη.

Τέλος, για την έγκριση και καταβολή της συνεισφοράς δεν απαιτείται φορολογική ή ασφαλιστική ενημερότητα του οφειλέτη.

Για περισσότερες
πληροφορίες και προσωπικό ραντεβού με εξειδικευμένο δικηγόρο με σκοπό τη
ρύθμιση δανείων, την προστασίας της ακίνητης περιουσίας και την αποφυγή
πλειστηριασμών επικοινωνήστε στα τηλ 210 8811903, 6932455478.