ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ με ηλεκτρονική πλατφόρμα–ΠΑΓΙΔΑ – ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Κίνδυνος για τους οφειλέτες να παρασυρθούν από τις εξαγγελίες  για απλούστερη διαδικασία για την προστασία της πρώτης κατοικίας με την βοήθεια «εκπαιδευμένων» υπαλλήλων των τραπεζών και να στραφούν σε αυτές απευθείας για υποβολή σχετικών αιτήσεων, χωρίς την απαραίτητη νομική συνδρομή και υποστήριξη. Σημειώστε ότι οι τράπεζες ούτως ή άλλως δεν δεσμεύονταν  να κάνουν «κούρεμα» και ρύθμιση επειδή κάποιος θα υπέβαλε το αίτημα στην πλατφόρμα!! Ο λόγος για τον οποίο η αίτηση αυτή με την πλατφόρμα έχει ήδη αποτύχει είναι επειδή αρνούνται να έρθουν σε συμφωνία οι τράπεζες !!, επομένως τώρα απλά θα επιδιώκουν να παγιδεύσουν τον οφειλέτη – που ως αφελής κι έτοιμος να υπογράψει
ρύθμιση θα εμφανίζεται ενώπιον τους-  καθοδηγώντας τον σε συμφωνίες που θα εξυπηρετούν το συμφέρον τους.

Με πρόσφατη ανακοίνωση της κυβέρνησης ενημερώθηκαν οι Έλληνες πολίτες για συνεννόηση και συνεργασία των αρμόδιων Υπουργείων με εκπροσώπους των τραπεζών ώστε να καταστεί απλούστερη η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για προστασία της πρώτης κατοικίας, με δωρεάν εξυπηρέτηση των οφειλετών από τις ίδιες τις πιστώτριές τους!!!!. Μάλιστα, θα ξεκινήσει «επικοινωνιακή», δηλαδή διαφημιστική, καμπάνια!!! προς τους πολίτες, για να προσελκύσουν οι τράπεζες τους ενδιαφερόμενους οφειλέτες, χρησιμοποιώντας ως φόβητρο την λήξη της προθεσμίας υποβολής αίτησης την 31η Δεκεμβρίου 2019.

Εκμεταλλευόμενες το ευνοϊκό νομοθετικό καθεστώς που υπέρ τους ετοιμάζεται, οι τράπεζες επιδιώκουν να προσελκύσουν τους ενδιαφερόμενους οφειλέτες τους, και να τους
οδηγήσουν σε μία συμφωνία που θα είναι μόνο επικερδής για τις ίδιες, όχι όμως για τους ίδιους τους οφειλέτες τους. Είναι το λιγότερο αφελές να περιμένει
κανείς ότι οι τράπεζες θα είχαν ποτέ την καλή θέληση να καθοδηγήσουν τους οφειλέτες τους σε μία αμοιβαία επωφελή συμφωνία
, με κίνητρο οτιδήποτε
άλλο πέραν (αποκλειστικά) του δικού τους συμφέροντος. Τουναντίον, το αποτέλεσμα μίας τέτοιας συμφωνίας, που θα πραγματοποιηθεί δίχως την εξειδικευμένη και
εμπεριστατωμένη νομική συμβουλή και καθοδήγηση, θα είναι η δέσμευση των οφειλετών σε μία ρύθμιση εντελώς επιβαρυντική και επιβαρυντική για τους ίδιους, που πιθανώς ούτως ή άλλως δεν θα μπορούν να εξυπηρετήσουν. Θα είναι δηλαδή μία συμφωνία που δεν θα εξυπηρετεί καθόλου τα συμφέροντά τους, αλλά πλήρως τα συμφέροντα των τραπεζών.

Είναι πραγματικά αξιοπερίεργο, παράλληλα, το γεγονός ότι έλαβε τόσο μεγάλη προβολή η κατάργηση της υποχρέωσης προσκόμισης του πιστοποιητικού βαρών της κύριας κατοικίας από το υποθηκοφυλακείο (ή των αντιγράφων του κτηματολογικού φύλλου), ενός μόνον από το συνολικό όγκο δικαιολογητικών και συνοδεύτηκε από μεγαλοπρεπείς – σχεδόν διαφημιστικές – διατυπώσεις για απλοποίηση της διαδικασίας προστασίας της πρώτης κατοικίας και για μείωση του γραφειοκρατικού κόστους. Είναι όμως σαφές ότι η τροποποίηση αυτή, ακόμη κι αν μειώνει τον όγκο των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών κατά ένα, με κανέναν απολύτως τρόπο δεν απλοποιεί την διαδικασία. Τουτέστιν, η ίδια η διαδικασία δεν αλλάζει σε τίποτε απολύτως.

Επομένως, είναι σημαντικό να διακρίνουν οι ενδιαφερόμενοι την απλοποίηση της διαδικασίας συγκέντρωσης των εγγράφων αφ’ ενός και την ίδια την διαδικασία της ίδιας της αίτησης αφ’ ετέρου. Διότι στην τελευταία τίποτε δεν διαφοροποιείται με την συγκεκριμένη τροποποίηση· για αυτό συστήνεται προσοχή, ώστε οι οφειλέτες να μην παρασύρονται από παραπλανητικές και παραπειστικές διατυπώσεις που μπορεί να τους οδηγήσουν να δεσμευτούν από μία συμφωνία που όχι μόνον δεν θα είναι συμφέρουσα, αλλά θα τους δεσμεύει υπέρμετρα κι ενδεχομένως να μην μπορούν καν να εξυπηρετήσουν. Επ’ ουδενί δεν θα πρέπει να θεωρήσουν τις τράπεζες φίλους τους, ούτε να παρασυρθούν από την δωρεάν εξυπηρέτηση από «εκπαιδευμένους» τραπεζικούς υπαλλήλους: δεν θα ήταν δωρεάν εάν οι τράπεζες δεν περίμεναν όφελος από την διαδικασία αυτήν.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε
με εξειδικευμένο δικηγόρο για διάσωση κατοικίας – περιουσίας κι αποφυγή
πλειστηριασμού και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ:
 210 8811903 και 6932455478.