Πλειστηριασμοί

Σε αγώνα δρόμου πρέπει να μπουν όσοι οφειλέτες απειλούνται με πλειστηριασμό της ακίνητης περιουσίας τους, με σύμμαχο όμως όχι τον πανικό, αλλά την σύνεση και την σωστή καθοδήγηση από έμπειρους δικηγόρους- διαπραγματευτές!

Το πράσινο φως έχει ανάψει για τις τράπεζες που σωρηδόν καταγγέλλουν δανειακές συμβάσεις αν υπάρχουν ληξιπρόθεσμα χρέη κι ακολούθως προχωρούν σε έκδοση διαταγών πληρωμής, κατασχέσεις και πλειστηριασμούς. Φυσικά, όλα αυτά δεν συμβαίνουν από την μια μέρα στην άλλη κι ούτε ο οφειλέτης- δανειολήπτης παραμένει απαθής, αδρανής παρατηρητής του δρώμενου αυτού. Άλλωστε, ο νόμος εφοδιάζει τον οφειλέτη με τα αντίστοιχα κατάλληλα όπλα για να αντικρούσει τις επιθετικές σε βάρος της περιουσίας του ενέργειες, τα δε νομικά αυτά όπλα (ανακοπές, αιτήσεις αναστολής) ενεργοποιούνται σε συγκεκριμένες αυστηρές προθεσμίες και για κάθε στάδιο της διαδικασίας ξεχωριστά.

Αν όμως φθάσουμε στο στάδιο ενός επικείμενου πλειστηριασμού, που μας έχει κοινοποιηθεί περίπου 7 μήνες πριν την ορισμένη ημερομηνία διενέργειάς του, τότε σκόπιμο είναι να απευθυνθεί ο ενδιαφερόμενος οφειλέτης σε έμπειρο δικηγόρο- διαμεσολαβητή, προκειμένου αυτός, εκτός των ενδίκων βοηθημάτων που μπορεί να ασκήσει ακόμα και σε αυτό το στάδιο, παράλληλα να εκκινεί μια εξωδικαστική διαπραγμάτευση μεταξύ της τράπεζας και του οφειλέτη.

Σκόπιμο είναι η εξωδικαστική διαδικασία αυτή να γίνει με τρόπο επίσημο και να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό, γιατί ο χρόνος είναι πολύτιμος σύμμαχος και τα αποτελέσματα θα είναι λυτρωτικά. Για αρχή μπορεί να είναι η αναστολή του πλειστηριασμού, γεγονός που επίσης μας παρέχει κέρδος χρόνου, μέχρι και την οριστική ευνοϊκή ρύθμιση των οφειλών, όπου μπορεί να επιτευχθεί και μεγάλο «κούρεμα» χρέους, όπως άλλωστε έχουμε επιτύχει σε πολλές  περιπτώσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο για διάσωση κατοικίας – περιουσίας κι αποφυγή πλειστηριασμού και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903 και 6932455478.