Μεγάλη Επιτυχία του Δικηγορικού μας Γραφείου:

            Διαγραφή – «Κούρεμα» 66% της οφειλής, ύψους 115.000 περίπου ευρώ!!!

            Δύο ευνοϊκές ρυθμίσεις στεγαστικών δανείων με την Ε.Τ.Ε.: Και μεγάλη διαγραφή και μικρή δόση!!!

Αξιοποιώντας μία ισορροπημένη προσέγγιση που περιελάμβανε τόσο δικαστικές όσο και εξωδικαστικές ενέργειες, το Δικηγορικό μας Γραφείο διαπραγματεύτηκε και πέτυχε ουσιαστική ρύθμιση των οφειλών εντολέα μας προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. που περιλαμβάνει «κούρεμα» 66% των οφειλών του δανειολήπτη, συνολικού ύψους 115.000 περίπου ευρώ, και μία εξαιρετικά χαμηλή και πρωτίστως βιώσιμη δόση 200 έως 240 ευρώ έως το πέρας της ρύθμισης!!!

            Και μάλιστα τούτο εν όψει πλειστηριασμού τον Ιούνιο του 2021!!!

            Πιο συγκεκριμένα, ο οφειλέτης, για τον οποίο είχαμε ήδη κερδίσει ρύθμιση -πολύ καλή απόφαση- ν. Κατσέλη αλλά την έχασε λόγω μη καταβολών των δόσεων…, διατηρούσε στην Εθνική Τράπεζα δύο οφειλές από στεγαστικά δάνεια, συνολικού ύψους 170.799 ευρώ και συγκεκριμένα:

  1. Μία οφειλή ύψους 46.805 ευρώ από Στεγαστικό Δάνειο, όπου ρυθμίστηκε μόνον το ποσό των 12.472,76 ευρώ για τριακονταετία, με αρχική δόση την πρώτη πενταετία 45 ευρώ, η οποία όμως δεν θα υπερβεί το ποσό των 55 ευρώ μέχρι το πέρας της ρύθμισης, αφού το επιτόκιο είναι επίσης χαμηλό για δεδομένα στεγαστικών δανείων, μόλις 3,14%!!! Σημειωτέον ότι το υπόλοιπο ποσό των 34.332,24 ευρώ διαγράφεται!!!

2.  Μία οφειλή ύψους 123.994 ευρώ επίσης από Στεγαστικό Δάνειο, όπου ρυθμίστηκε μόνον το ποσό των 43.797,74 ευρώ για τριακονταετία, με αρχική δόση για μία πενταετία 155 ευρώ, η οποία δεν θα υπερβεί τα 185 ευρώ μέχρι το πέρας της ρύθμισης, αφού το επιτόκιο είναι ακόμη χαμηλότερο, μόλις 2,65%!!! Σημειωτέον ότι το υπόλοιπο ποσό ύψους 80.196,26 ευρώ διαγράφεται!!!

Έτσι, ο εντολέας μας, από τη συνολική οφειλή των 170.799 ευρώ, θα ρυθμίσει μόλις τις 56.270,50 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 114.528,50 ευρώ θα διαγραφεί!!! Πρόκειται δηλαδή για «κούρεμα» -διαγραφή  ύψους 66%, ενώ το υπόλοιπο της οφειλής που παραμένει προς αποπληρωμή συνοδεύεται από ένα εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο και άρα εξαιρετικά χαμηλή και κυρίως βιώσιμη μηνιαία δόση που θα κυμανθεί από 200 έως 240 ευρώ κατά μέγιστο.

Διασώζεται με τη ρύθμιση αυτή μάλιστα και η κύρια κατοικία του που είχε αχθεί προς πλειστηριασμό για τον Ιούνιο!!!

Με τους έμπειρους χειρισμούς μας καταφέραμε να εξασφαλίσουμε πραγματικά ιδανικές ρυθμίσεις για τον οφειλέτη σε αυτή τη δύσκολη χρονικά συγκυρία.

Το γραφείο μας με πολυετή εμπειρία σε τραπεζικά ζητήματα εν γένει είναι σε θέση να βρει την καλύτερη λύση και να σας καθοδηγήσει στην προσπάθεια εξωδικαστικής ρύθμισης των οφειλών σας είτε μέσω διαπραγμάτευσης είτε μέσω Διαμεσολάβησης και με τις τράπεζες και τα funds.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού για διάσωση περιουσίας από πτώχευση και πλειστηριασμό καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.