Διάκριση επωνυμίας επιχείρησης-ΣΗΜΑ 

ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

Το εμπορικό σήμαδιακριτικός τίτλος αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια μιας επιχείρησης, καθώς είναι το στοιχείο που τη βοηθάει να γίνει γνωστή στο ευρύ κοινό, και να καθιερωθεί στη συνείδηση των καταναλωτών. Ένα δυνατό εμπορικό σήμα είναι ευδιάκριτο στον καταναλωτή, ο οποίος στη συνέχεια το αναγνωρίζει μεταξύ άλλων σημάτων και καταλήγει να επιλέξει τη συγκεκριμένη επιχείρηση ανάμεσα σε άλλες ανταγωνιστικές επιχειρήσεις. Το σήμα αποτελεί εγγύηση ποιότητας για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης, είναι η «σφραγίδα» της.

Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, θα πρέπει μια νεοσύστατη, και όχι μόνο, επιχείρηση να επιδείξει ιδιαίτερη φροντίδα στην κατοχύρωση του εμπορικού της σήματος, είτε αυτή γίνει σε εθνικό επίπεδο (εθνικό σήμα), είτε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (κοινοτικό σήμα), είτε σε διεθνές επίπεδο (διεθνές σήμα), ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε αντιγραφή από ανταγωνιστές, η οποία θα οδηγήσει σε δικαστικές περιπέτειες.

Η κατοχύρωση του εμπορικού σήματος είναι μια σύνθετη διαδικασία και απαιτεί εμπειρία και έναν εξειδικευμένο δικηγόρο, ο οποίος θα σας καθοδηγήσει κατάλληλα σε όλα τα στάδια.

Κατ’ αρχάς, είναι απαραίτητο να απευθυνθείτε σε έναν έμπειρο δικηγόρο, ο οποίος θα σας συμβουλεύσει κατάλληλα ώστε να επιλέξετε με τα σωστά κριτήρια ένα σήμα. Ένα σήμα, δηλαδή, με την απαραίτητη διακριτική δύναμη, το οποίο θα είναι πρωτότυπο, θα συγκρατείται εύκολα στη μνήμη του καταναλωτή και δεν θα είναι περιγραφικό, αποτελούμενο, δηλαδή, από κοινόχρηστες λέξεις (π.χ. shop, e-shop, coffee, restaurant κτλ.

Ο δικηγόρος που θα επιλέξετε θα πρέπει να είναι όχι μόνο έμπειρος, αλλά και άρτια ενημερωμένος, δεδομένου ότι με τον  πολύ πρόσφατο Ν.4970/2020 εισήχθησαν ορισμένες σημαντικότατες αλλαγές, οι οποίες σας δίνουν τη δυνατότητα για ακόμη μεγαλύτερη διαφοροποίηση στην αγορά, μέσω μη «παραδοσιακών» μορφών σήματος, όπως είναι το σήμα τρισδιάστατου σχήματος, το οπτικοακουστικό σήμα και το ολογραφικό σήμα.

Έπειτα, υψίστης σημασίας είναι η επιλογή της σωστής κλάσης, τουτέστιν της κατηγορίας στην οποία εμπίπτουν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες μιας επιχείρησης, ώστε να προστατευτεί όσο το δυνατόν καλύτερα το σήμα αυτής. Η σωστή περιγραφή των προϊόντων ή των παρεχόμενων υπηρεσιών από τον δικηγόρο είναι καθοριστική, καθώς με μικρές διαφοροποιήσεις, τις οποίες μπορεί τεχνηέντως να εισάγει, είναι δυνατόν να αποτραπούν οι όποιες αντιρρήσεις σχετικά με το σήμα από συναφείς ανταγωνιστικές επιχειρήσεις.

Αφού γίνει η επιλογή του σήματος και της κλάσης των προϊόντων ή υπηρεσιών, απαραίτητος είναι ο νομικός προέλεγχος, ένας διεξοδικός έλεγχος διαθεσιμότητας στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όχι μόνο καθαυτού του λεκτικού μέρους του επιλεγμένου σήματος, αλλά και άλλων παραπλήσιων εκδόχων του, πάντοτε με βάση τη νομολογία των δικαστηρίων της χώρας.

 

Άνθια Κορέλα:
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ– ΕΔΔΑ- Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια
Κυρίλλου Λουκάρεως 45 (πλησίον Αρείου Πάγου -Εφετείου Αθηνών)

ΤΚ 11475, Αθήνα,
Τηλ: 2108811903 , 2108251894
Κιν: 6932455478

www.dikigorikagrafeia.gr