Ηλεκτρονικό εμπόριο – Συχνές ερωτήσεις

Τι είναι ηλεκτρονικό εμπόριο;

Το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί μια ολοκληρωμένη συναλλαγή (π.χ. αγοραπωλησία) που πραγματοποιείται μέσω του διαδικτύου χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία των συμβαλλομένων μερών, δηλαδή του πωλητή και του αγοραστή, οι οποίοι μπορούν να βρίσκονται ακόμα και σε διαφορετικές χώρες. Είτε θα έχουμε συναλλαγή που συμφωνείται και εκτελείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά (π.χ. αγορά λογισμικού) είτε συναλλαγή που συμφωνείται ηλεκτρονικά αλλά απαιτείται για την εκπλήρωσή της η υλική παράδοση του πράγματος (π.χ. αγορά ηλεκτρονικής συσκευής).

Τι σημαίνει “σύμβαση εξ αποστάσεως”;

Η εξ αποστάσεως σύμβαση είναι αυτή που συνάπτεται μεταξύ ενός προμηθευτή και ενός καταναλωτή και για την κατάρτισή της ο προμηθευτής χρησιμοποιεί αποκλειστικά ένα ή περισσότερα μέσα επικοινωνίας εξ αποστάσεως, μέχρι και τη στιγμή σύναψης της σύμβασης.

Ενδιαφέρομαι να κάνω αγορά μέσω ίντερνετ. Τι είναι αυτό που πρέπει να προσέχω;

Σε μια τέτοια αγοραπωλησία, όπως είναι εύλογο, ο καταναλωτής δεν έχει απέναντί του τον έμπορο αλλά μια διαδικτυακή ιστοσελίδα. Είναι πολλές οι περιπτώσεις όπου τα στοιχεία που προβάλει μια τέτοια σελίδα δεν είναι αληθή, με σκοπό να παραπλανήσει τον υποψήφιο αγοραστή. Επομένως ο αγοραστής θα πρέπει πριν προβεί σε μια τέτοια αγορά να έχει στη διάθεσή του πληροφορίες όπως την ταυτότητα, την κύρια δραστηριότητά του, τη γεωγραφική διεύθυνση στην οποία είναι εγκατεστημένος, το εμπορικό μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένος ο προμηθευτής.

Τι είναι το δικαίωμα της υπαναχώρησης;

Το δικαίωμα της υπαναχώρησης παρέχει στον καταναλωτή τη δυνατότητα να αποσυρθεί αναιτιολόγητα από την αγοραπωλησία που καταρτίστηκε εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος από την ημέρα κατάρτισης της αγοράς (14 ημέρες). Με την υπαναχώρηση ο καταναλωτής θα πρέπει να επιστρέψει το προϊόν που είχε αγοράσει στην κατάσταση που το παρέλαβε και ο πωλητής με τη σειρά του να επιστρέψει στον αγοραστή το τίμημα που καταβλήθηκε.

Τα προϊόντα που παρήγγειλα έχουν καθυστερήσει. Τι μπορώ να κάνω;

Ο προμηθευτής πρέπει να παραδώσει τα πράγματα στον καταναλωτή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση οπωσδήποτε εντός 30 ημερολογιακών ημερών από τη σύναψη της σύμβασης, Υπάρχει η δυνατότητα τα συμβαλλόμενα μέρη να συμφωνήσουν διαφορετικά.

Στην περίπτωση που ο προμηθευτής δεν εκπληρώσει αυτήν την υποχρέωσή του, ο καταναλωτής πρέπει να του τάξει μια επιπλέον προθεσμία για να πραγματοποιήσει την παράδοση. Εάν δεν παραδώσει τα αγαθά εντός αυτής της επιπλέον προθεσμίας, ο καταναλωτής μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση.

Πώς γίνεται η πληρωμή στις ηλεκτρονικές αγορές;

Η ηλεκτρονική πληρωμή μπορεί να γίνει με: 1) ηλεκτρονική καταβολή μέσω μεταφοράς κεφαλαίων (e-banking), 2) χρήση πιστωτικών καρτών (credit card) και 3) με ηλεκτρονικό χρήμα (e-cash). Σχετικά με την πιστωτική κάρτα που είναι σήμερα και ο πιο διαδεδομένος τρόπος πληρωμής στο διαδίκτυο, η τράπεζα που είναι συμβεβλημένη με την εμπορική επιχείρηση οφείλει να δέχεται πληρωμές από καταναλωτή κάτοχο πιστωτικής κάρτας μέσω αυτής. Πρέπει όμως, προηγουμένως να έχει προβεί σε έλεγχο της γνησιότητας και της ισχύος της κάρτας και να λάβει δείγμα της υπογραφής ή να ταυτοποιήσει τα στοιχεία του κατόχου. Ειδικά στις συναλλαγές από απόσταση και κυρίως μέσω του ίντερνετ, η συναλλαγή με πιστωτική κάρτα γίνεται εφόσον η εμπορική επιχείρηση λάβει σχετική έγκριση από τον εκδότη (τράπεζα). Έτσι η εκτέλεση της παραγγελίας μπορεί να ολοκληρωθεί εφόσον “εγγυημένα” η επιχείρηση πλέον θα πληρωθεί από την εκδότρια τράπεζα ακόμη και αν για οποιονδήποτε λόγο ο καταναλωτής δεν εξοφλήσει αυτή. Με την ανωτέρω διαδικασία περιορίζονται οι πιθανότητες να μην εισπράξει τελικά η επιχείρηση το ποσό της αγοράς.

 

Άνθια Κορέλα:
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ– ΕΔΔΑ- Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια
Κυρίλλου Λουκάρεως 45 (πλησίον Αρείου Πάγου -Εφετείου Αθηνών)

ΤΚ 11475, Αθήνα,
Τηλ: 2108811903 , 2108251894
Κιν: 6932455478

www.dikigorikagrafeia.gr