ΑΣΚΗΣΤΕ
ΕΦΕΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΤΣΕΛΗ (Ν. 3869/2010)

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΥΝΟΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΔΙΩΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Με την πλατφόρμα της προστασίας πρώτης κατοικίας
(ν. 4605/2019
), έγινε ξεκάθαρο πλέον, ότι οι ευεργετικές διαδικασίες και
διατάξεις του αρχικού νόμου Κατσέλη (ν. 3869/2010) για τα υπερχρεωμένα
νοικοκυριά, πνέουν τα λοίσθια. Λίγες ευκαιρίες ακόμα απομένουν για την
προστασία του δανειολήπτη από τον νόμο Κατσέλη, κι αυτές – λόγω των
προβλεπόμενων  προθεσμιών – εκπνέουν με
την πάροδο του χρόνου.

Εάν έχετε χάσει το πρωτόδικο δικαστήριο για την
ένταξή σας στον νόμο Κατσέλη (ν. 3869/2010) για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά,
έχετε την δυνατότητα να ασκήσετε έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης και να
καταθέσετε ασφαλιστικά μέτρα. Δηλαδή, ταυτόχρονα με την έφεση στο νόμο
Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, μπορείτε να αιτηθείτε την δικαστική
προστασία της περιουσίας σας από την εκποίηση, με την διαδικασία των
ασφαλιστικών μέτρων
. Αυτό για τους δανειολήπτες σημαίνει, ότι με την άσκηση
της έφεσης στα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά, εκκινεί ταυτόχρονα μια παράλληλη
διαδικασία, που θα μπλοκάρει ουσιαστικά τις Τράπεζες, ώστε να μην ξεκινήσουν
την διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, που περιλαμβάνει διαταγή πληρωμής,
κατάσχεση και πλειστηριασμό.

Η πιθανολόγηση για την ευδοκίμηση της έφεσης,
αποτελεί τον πλέον κρίσιμο παράγοντα για την κρίση του δικαστηρίου επί της
αίτησης των ασφαλιστικών μέτρων, και καλύπτει, εφ’ όσον η αίτηση γίνει δεκτή,
την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά των οφειλετών μέχρι την έκδοση της
εφετειακής απόφασης. Ενεργήστε άμεσα και μην αφήνετε τα πράγματα στην τύχη
τους, για να μην βρεθείτε προ δυσάρεστων εκπλήξεων, χάνοντας μαζί με τις
προθεσμίες και το δικαίωμα της προστασίας της περιουσίας σας!

Για περισσότερες πληροφορίες και
ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο
δικηγόρο για ρύθμιση οφειλών στα τηλ:
 210 8811903, 210 8251894 και
6932455478.