Επιτυχία μας! Σύνταξη χηρείας και για τη χήρα και για τα δύο ανήλικα!!

Δικαιώνεται το εύλογο αίτημα της χήρας ασφαλισμένου στο τ. ΙΚΑ (νυν ΕΦΚΑ) ώστε να χορηγηθεί ξεχωριστό αυτοτελές ποσό σύνταξης στην ίδια και στα δύο ανήλικα τέκνα της, δηλαδή δικαιούχοι να είναι τόσο η χήρα όσο και από κοινού τα δύο τέκνα, με την εφαρμογή του νέου Ν. 4387/2016 για τις συντάξεις λόγω θανάτου του ασφαλισμένου (προτού ο ίδιος θεμελιώσει το σχετικό του συνταξιοδοτικό δικαίωμα).

Δηλαδή, η χήρα και τα δύο ανήλικα τέκνα λογιστικά θεμελιώνουν το δικαίωμα να λαμβάνουν, ως οριστική σύνταξη, μηνιαίως ποσό που δεν μπορεί να είναι μικρότερο από (384 € x 2 =) 768 €, σε επίπεδο δε προσωρινής σύνταξης (μέχρι να χορηγηθεί και η διαδοχική σύνταξη από το τ. ΟΑΕΕ), το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε (360 € x 2 = ) 720 € τουλάχιστον. Ειδικότερα, τα τέκνα θα λαμβάνουν σύνταξη μέχρι να φθάσουν την ηλικία των 24 ετών και υπό την προϋπόθεση ότι παραμένουν άγαμα. Μετά την ηλικία αυτή, θα προσαυξηθεί το ποσό σύνταξης της χήρας.

Περαιτέρω, δεδομένου ότι η αίτηση των δικαιούχων υποβλήθηκε εντός έτους από τον θάνατο του ασφαλισμένου, ξεκαθαρίζεται ότι θα χορηγηθούν αναδρομικά τα ανωτέρω ποσά από τον επόμενο μήνα του θανάτου.

Το γραφείο μας ασχολείται με την διεκδίκηση και υποβολή αιτήσεων για χορήγηση σύνταξης (γήρατος, αναπηρίας κλπ.) και είναι ενημερωμένο για όλες τις εξελίξεις.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 2108811903, 6932455478.