Διαγραφή – Κούρεμα δανείου πάνω από 80%!

Τραπεζική Διαμεσολάβηση

Ακόμη μια φορά η εξωδικαστική διαπραγμάτευση του γραφείου μας απέδωσε καρπούς και μάλιστα εις διπλούν!

Εντολέας μας, είχε αναλάβει από την τράπεζα «Eurobank» δύο καταναλωτικά δάνεια, τα οποία είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα και τη διαχείρισή τους ανέλαβε η Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις «B2Kapital».

Έπειτα από πολύμηνη εξωδικαστική διαπραγμάτευση του δικηγορικού μας γραφείου για ρύθμιση οφειλής με την Εταιρεία Διαχείρισης, επετεύχθη κούρεμα ύψους άνω του 80% και στα δύο δάνεια!!

Πιο συγκεκριμένα, η οφειλή για το πρώτο και μεγαλύτερο δάνειο, ανερχόταν σήμερα σε 51.627,93€. Ωστόσοκατόπιν της έμπειρης παρέμβασής μας, η εντολέας μας καλείται να πληρώσει ποσό μόλις 8.900€! Μάλιστα, η εξόφληση θα λάβει χώρα σε τρεις δόσεις, η πρώτη ύψους 1.000€, η δεύτερη ύψους 6.400€ και η τρίτη ύψους 1.800€!

Η δεύτερη οφειλή, η οποία ανερχόταν σε 9.393€ διευθετήθηκε με ένα επίσης πολύ γενναίο κούρεμα, με αποτέλεσμα η εντολέας μας σήμερα να πρέπει να καταβάλει ποσό μόλις 1.600€, επίσης επιμερισμένο σε τρεις δόσεις, η πρώτη ύψους 500,00€, η δεύτερη ύψους 600,00€ και η τρίτη ύψους 500,00€!

Με τους έμπειρους χειρισμούς μας καταφέραμε να εξασφαλίσουμε πραγματικά ιδανικές ρυθμίσεις για την οφειλέτρια. Για του λόγου το αληθές, παραθέτουμε αυτούσια τα Πρακτικά Συμφωνηθείσας Λύσης για Διευθέτηση Οφειλών τα οποία απέστειλε η Εταιρεία Διαχείρισης στον οφειλέτη:

Το γραφείο μας με πολυετή εμπειρία σε τραπεζικά ζητήματα εν γένει είναι σε θέση να βρει την καλύτερη λύση και να σας καθοδηγήσει στην προσπάθεια εξωδικαστικής ρύθμισης των οφειλών σας είτε μέσω διαπραγμάτευσης είτε μέσω Διαμεσολάβησης.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.