Δάνεια σε ελβετικό φράγκο- Κούρεμα οφειλών με ρύθμιση

Οι
ελληνικές ενώσεις δανειοληπτών που δανειοδοτήθηκαν σε Ελβετικό Φράγκο, κατά
πλειοψηφία με προϊόντα στεγαστικής πίστης, αποφάσισαν να προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το θέμα του
δανεισμού τους, μετά και από την απορριπτική απόφαση του Αρείου Πάγου.

Την
 απόφασή τους αυτή έλαβαν κατόπιν της δημοσίευσης
του περιεχομένου της απόφασης του Αρείου Πάγου που κλείνει οριστικά υπέρ των
τραπεζών το θέμα των δανείων σε ελβετικό νόμισμα.

Μετά την εξέλιξη αυτή οι ενώσεις καταναλωτών αναμένεται να ζητήσουν από τον Άρειο Πάγο να απευθύνει προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) προκειμένου να κρίνει ποιο είναι το εύρος εφαρμογής της οδηγίας 93/13. Πρόκειται για την οδηγία που αφορά τις καταχρηστικές ρήτρες σε συμβάσεις επαγγελματιών και καταναλωτών. Οι ενώσεις καταναλωτών βασίζουν το αίτημά τους σε παρόμοιες προσφυγές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο που έχουν γίνει από δανειολήπτες και δικαστήρια άλλων χωρών, όπως η Ρουμανία και η Ουγγαρία, και οι οποίες δικαιώνουν τους καταναλωτές.

Σε ρυθμίσεις δανείων,
με σημαντικό «κούρεμα» οφειλής, για δάνεια σε ελβετικό φράγκο που παραμένουν
στην πλειοψηφία τους απλήρωτα τα τελευταία χρόνια, προχωρούν οι τράπεζες.

Το γραφείο μας έχει ήδη
προχωρήσει, μέσω εξωδικαστικής διαδικασίας, σε σημαντικές ρυθμίσεις, οι οποίες
εμπεριείχαν μεγάλο κούρεμα της αρχικής οφειλής των δανείων.

Στους
δανειολήπτες του ελβετικού φράγκου οι τράπεζες προτείνουν: την επιλογή του split
balance, με την οποία το δάνειο «σπάει» σε δύο κομμάτια, εκ των οποίων το ένα
πληρώνεται με την τρέχουσα δόση που του αντιστοιχεί και το υπόλοιπο θα αποπληρωθεί
κάποια χρόνια μετά, και την επιλογή split & freeze, η οποία συνδυάζει «πάγωμα» του δανείου για κάποια
περίοδο με «κούρεμα» κάποιου ποσού.

Για
περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού για να διεκδικήσετε και να προστατεύσετε
τα δικαιώματά σας με ρύθμιση δανείου – κούρεμα 
και αποφυγή πλειστηριασμών καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με
εξειδικευμένο δικηγόρο στα τηλ: 210 8811903, 210 8251894, 6932455478.