Ασφαλιστικά μέτρα για μείωση δόσεων ν. Κατσέλη

Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ COVID-19:

ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ

Ο Ν. 3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά, γνωστός και ως Νόμος Κατσέλη, έχει προσφέρει για πλειάδα δανειοληπτών μία λύση στο αδιέξοδο της υπερχρέωσης τους, ρυθμίζοντας δικαστικά, με τρόπο κατά κανόνα βιώσιμο για τους ίδιους, τις οφειλές τους, ώστε, εφ’ όσον οι ορισθείσες δόσεις καταβάλλονται τακτικά και με συνέπεια, να είναι σε θέση αυτοί να επανεκκινήσουν την οικονομική αλλά και κοινωνική τους ζωή, δίχως το μόνιμο φόβο της δικαστικής δίωξης ή και της απώλειας της περιουσίας τους.

Από την άλλη, όμως, η πανδημία του νέου COVID-19 έχει, λίγο έως πολύ, επηρεάσει το σύνολο των συμπολιτών μας, δημιουργώντας μία πραγματικά νέα πραγματικότητα στην οποία ολόκληρη η κοινωνία μας – αλλά και η παγκόσμια κοινότητα – καλείται σήμερα να προσαρμοστεί. Δεδομένα και καταστάσεις που μέχρι πρόσφατα θεωρούσαμε βέβαια και σταθερά, σήμερα έχουν ανατραπεί, και η ζωή μας φαντάζει πολύ διαφορετική από αυτήν των προηγούμενων μόλις μηνών.

Για πάρα πολλούς ανθρώπους, επιχειρηματίες κι εργαζόμενους, αυτή η πανδημία, και τα μέτρα που πάρθηκαν για να εμποδιστεί η προέλασή της, σήμαινε (και σημαίνει) την ελαχιστοποίηση των εισοδημάτων τους, λόγω της υποχρεωτικής μερικής ή ολικής αναστολής λειτουργίας ορισμένων επιχειρήσεων, της μείωσης της πελατείας λόγω των περιορισμών της κυκλοφορίας αλλά και του φόβου που έχει εμφιλοχωρήσει στους καταναλωτές για την έκθεσή τους στον κίνδυνο του τρομακτικού, πραγματικά, αυτού κορωνοϊού. Για πολλούς, μάλιστα, τίθεται, πολύ ρεαλιστικά, ακόμη και το ζήτημα της επιβίωσης. Τι γίνεται λοιπόν με τους δανειολήπτες που κατάφεραν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους μέσω του Ν. 3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά, επέτυχαν μία βιώσιμη κατά το χρόνο εκείνο δόση, σήμερα όμως, λόγω αυτής της νέας πραγματικότητας, αδυνατούν, αντικειμενικά, να ανταποκριθούν σε αυτήν τη δόση; Κινδυνεύουν να απολέσουν τη ρύθμισή τους, εκπίπτοντας από αυτήν;

Στην πραγματικότητα, ο κίνδυνος αυτός για τους οφειλέτες που έχουν ενταχθεί στο Νόμο Κατσέλη είναι ορατός, αφού ο νόμος είναι αρκετά αυστηρός ως προς την τήρηση της δικαστικής ρύθμισης. Η δε αναστολή που χορηγήθηκε στην καταβολή των δόσεων του νόμου αφορά μόνο διάστημα τριών μηνών (Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο του έτους 2020), δίχως να κάνει μνεία σε μεταγενέστερες δόσεις. Από την άλλη, όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι οι οφειλέτες αυτοί μένουν εκτεθειμένοι στις νέες αντικειμενικές συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί από την πανδημία του κορωνοϊού, ιδίως ως προς την οικονομική τους ζωή. Τουναντίον, έχουν τη δυνατότητα, με την επαναλειτουργία της δικαιοσύνης, να κινηθούν δικαστικά, ώστε να μεταρρυθμίσουν τις αποφάσεις τους και να προσαρμόσουν τη ρύθμισή τους στα νέα τους οικονομικά δεδομένα.

Πρόκειται για τη λεγόμενη Αίτηση Μεταρρύθμισης, η οποία εκδικάζεται με τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων, ώστε η συζήτηση της υπόθεσης και η έκδοση της απόφασης να γίνουν με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο, και μέσω της οποίας ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα ακριβώς να μεταρρυθμίσει την ορισθείσα δόση, προσαρμόζοντάς τη στα νέα δεδομένα, επικαλούμενος τις συνέπειες που έχει επιφέρει η πανδημία του κορωνοϊού στα εισοδήματά του. Άλλωστε, ζούμε πραγματικά πρωτόγνωρες καταστάσεις σε ολόκληρο τον κόσμο, κι όλοι καλούμαστε να προσαρμοστούμε σε νέες συνθήκες. Η δικαιοσύνη δεν μπορεί παρά να παρακολουθεί αυτές τις μεταβολές, κι εν προκειμένω να συμπαραστέκεται στους κατά τα λοιπά συνεπείς οφειλέτες, που μέχρι τώρα τηρούσαν ευλαβικά τις δικαστικές ρυθμίσεις των οφειλών τους, αλλά πλέον, λόγω περιστάσεων αντικειμενικών, απρόβλεπτων και άκρως ανατρεπτικών, αδυνατούν να συνεχίσουν, δίχως υπαιτιότητα κι ευθύνη τους.

Θα ήταν άδικο, κακόπιστο και καταχρηστικό αυτοί οι συμπολίτες μας να εκπέσουν από τις ευεργετικές και προστατευτικές διατάξεις του νόμου λόγω συνθηκών των οποίων τον έλεγχο δεν είχαν σε κανένα βαθμό. Από την άλλη όμως, θα πρέπει και οι ίδιοι να αποταθούν στη δικαιοσύνη και να επικαλεστούν αυτές τις περιστάσεις, αφού μία μονομερής απόφασή τους για παύση καταβολής των δόσεων θα έχει πραγματικά καταστροφικά για τη ρύθμισή τους αποτελέσματα.

Έχουμε ήδη μοναδικές αποφάσεις μεταρρύθμισης και μείωσης δόσεων πριν την ανατροπή του κορωνοιού!!

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο –διαμεσολαβητή για αποφυγή πλειστηριασμών στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.