Με τον νέο νόμο, εισάγεται ειδική διάταξη για την τιμωρία των ρατσιστικών εγκλημάτων, ενώ παρατηρήθηκε μεγάλη νομοτεχνική βελτίωση σε ότι αφορά τις διατάξεις περί αναστολής εκτέλεσης της ποινής, την παροχή κοινωφελούς εργασίας, την κατ’ οίκον έκτιση και την ειδική μεταχείριση των ανηλίκων. Ως προς την εναρμόνιση, δε, της ελληνικής νομοθεσίας με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς συμβάσεις, ορίστηκε συγκεκριμένα ορισμός ποινής κάθειρξης για δωροδοκίες πολιτικών προσώπων και αυστηρότερο πλαίσιο επιβολής ποινών για τους διευθύνοντες εγκληματικές οργανώσεις (κάθειρξη έως 15 έτη). Για την «απιστία» στον τομέα των επιχειρήσεων  προβλέφθηκε, δε, αυτεπάγγελτη δίωξη προς αποφυγήν καταχρήσεων από ανώτατα διευθυντικά στελέχη και διοικητικά συμβούλια.

Με την κατάργηση των πταισμάτων και την μετατροπή πολλών
κακουργημάτων σε πλημμελήματα, πολλοί θα φοβούνταν την απώλεια ή την μείωση των
αστικών απαιτήσεών τους, και κάποιοι θα
αποφυλακιστούν ταχύτερα, ενώ για άλλους θα παύσει η ποινική δίωξη!!!
Για αυτόν τον λόγο, υπήρξε σχετική
πρόνοια, ώστε οι αστικές αποζημιώσεις να μην επηρεάζονται από την σχετική
παραγραφή!!!
Η δε περίφημη «ποινική
διαταγή», προβλέπει μεν την ευμενέστερη ποινική αντιμετώπιση όσων την
αποδέχονται,
προσφέρει δε κι ένα επιπλέον μέτρο προστασίας του
κατηγορουμένου, μέσω της διαδικασίας εκδίκασης αντιρρήσεων και ανατροπής της
απόφασης της ποινικής διαταγής σε νέα, μεγαλύτερη προθεσμία. Εάν, βέβαια,
προκύψουν νέα δεδομένα κατά την αποδεικτική διαδικασία, ο κατηγορούμενος –
πλέον – μπορεί να ζητήσει περαιτέρω χρόνο προετοιμασίας για την αντίκρουση ή
μεταβολή της εκάστοτε κατηγορίας.

Για περισσότερες
πληροφορίες και προσωπικό ραντεβού με εξειδικευμένο δικηγόρο επικοινωνήστε στα
τηλ: 210 8811903, 6932455478.