Το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει με εξειδικευμένους Συνεργάτες τη μελέτη και την  έρευνα των προϋποθέσεων της σύνταξης σας. Περιλαμβάνεται η καταμέτρηση ενσήμων και ο υπολογισμός της καθώς και η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Κύριας και Επικουρικής.

Το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει επιπρόσθετα συντάξεις εξωτερικού καθώς και την έκδοση των Προνομιακών επιδομάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο – διαμεσολαβητή  στα τηλ: 210 8811903, 6932455478.